Anatomi

De nu levande vildsvinen är medelstora djur, de karakteriseras av ett stort huvud, kort hals och kraftig men rörlig kropp, som är täckt med en kort och borstig päls. Ögonen är små och de uttrycksfulla öronen är ganska långa.

Den långa nosen avslutas med ett tryne, som består av en platta av brosk, trynet är mycket känsligt och rörligt. Trynet hos ett tamsvin sägs klara ett tryck på 300 kg/cm2. Trynet används när svinet söker föda och de kan flytta mycket stora vikter med hjälp av detta, i kombination med den korta, starka nacken och den kraftiga bogmuskulaturen.

En av vildsvinens mest utmärkande egenskaper är de välutvecklade, uppåtsvängda hörntänderna, kindtänderna med avrundade knölar, samt det långa näsbenet som bildar den långa nosen. Svinen stöder på tredje och fjärde tån på varje fot, de andra två tårna, (lättklövarna) sitter så högt att de i allmänhet inte vidrör marken.

Galtarna är alltid större än suggorna och har mer framträdande betar, hos raserna Sus och Potamochoerus föds kultingarna med en långrandig päls i brunt och guldgult. Svansen används för att meddela sinnesstämning.

Livslängden varierar för olika raser, men det finns raser av vildgrisar som kan bli upp till 20 år, detta under goda förhållanden, t.ex. i hägn. Det vildsvin som vi har i Sverige blir högst 10 år gammalt.