Vildsvinet & människan
 

Vildsvinets återkomst i våra skogar har skapat rykten och skräck om vildsvinets farlighet. Men ett normalt friluftsliv bör inte innebära att man riskerar att drabbas av en attack från ett vildsvin, däremot bör man vara försiktig när man ser kultingar, suggan kan försvara sina små, om hon tror att de är hotade.

Eftersök av skadeskjutna djur är en klart farlig situation, oftast är det eftersökshundarna som riskerar att bli skadade, men även jägare har råkat illa ut. Vildsvinet är ett sävligt djur som undviker kontakt med människor, de har ett utmärkt luktsinne och en förträfflig hörsel. Men om svinet känner sig hotat och flyr kan det komma upp i en hastighet av 60 km/tim under kortare sträckor. Detta skall då jämföras med människans ynkliga 40 km/tim. det finns också registrerat att vildsvin mycket väl kan fly genom att simma över sjöar eller icke strida strömmande vattendrag, grisar gillar att umgås med vatten.

Vildsvinet kan, om deras antal blir för högt, vara en plåga för våra odlare, en flock vildsvin förstör stora arealer på kort tid. Därför är det viktigt att den frilevande svenska vildsvinsstammen hålls efter.